Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за сведение открито писмо – сигнал на Николай Бареков – член на Европейския парламент

23 март 2017 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за сведение открито писмо – сигнал на Николай Бареков – член на Европейския парламент. То е адресирано също до министъра на правосъдието Мария Павлова и до главния прокурор Сотир Цацаров.

С писмото евродепутатът сигнализира за неправомерни действия на представители на съдебната полиция и на съдебни служители, които на 16.03.2017 г. са възпрепятствали достъпа му до Конференция на тема „Румънският опит: антикорупционни институции и мерки“, провеждаща се в зала 15 (Тържествена зала) на Съдебната палата. Г-н Бареков моли да се разследва в какво качество са били цивилните лица, представяли се за съдебни помощници, които са забранили достъпа му до събитието. Той се обръща към Пленума на ВСС с искане да стартира процедура за преждевременно отстраняване на г-н Лозан Панов от длъжността председател на Върховния касационен съд, „заради въвличане на съда и неговите служители в политически междуособици, за употреба на служебно положение за политически цели, за покровителстване на олигархично влияние върху цялата съдебна система и за цялостно уронване престижа на третата власт в държавата“.

Пленумът на ВСС прие, че повдигнатите в сигнала на г-н Бареков въпроси не са от неговата компетентност. В хода на обсъждането бе направено искане в следващо заседание на Пленума да се разгледа ролята на съдебни служители, препятствали достъпа до конференцията.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд