Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия попълни състава на конкурсните комисии за младши прокурори и младши следователи, поради направени отводи

23 март 2017 година

Прокурорската колегия проведе извънредно заседание за попълване на състава на конкурсните комисии за младши прокурори и младши следователи, поради направени отводи, и за да не допусне забавяне провеждането на конкурсните процедури.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд