Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдия Любомир Нинов от Районен съд – Варна е предложен за изборен член на Съдийската колегия на ВСС от съдии от Апелативен район - Варна

23 март 2017 година

Съдии от Апелативен район - Варна предлагат кандидатурата на Любомир Симеонов Нинов – съдия при Районен съд – Варна, за изборен член на ВСС от квотата на съдиите. Предложението е направено от 10 съдии, сред които са магистрати от Районен съд – Варна, Районен съд – Търговище, Районен съд – Добрич и Административен съд – Варна.

В предложението е посочено, че съдия Нинов притежава нужните лични, професионални и нравствени качества, за да може да изпълнява пълноценно, обективно и отговорно задълженията на член на ВСС.

Това е втората номинация за изборен член на ВСС от квотата на съдиите, наред с номинацията на съдия Илияна Балтова от Апелативен съд – Бургас, която с решение на Съдийската колегия от 21.03.2017 г. бе допусната до участие в изборната процедура.

Предложения за издигане на кандидатури за изборни членове на ВСС от квотата на съдиите могат да се депозират в деловодството на ВСС не по-късно от два месеца преди първата събота на провеждането на Общото събрание на съдиите - до 10.04.2017 г. включително. Предложенията се представят заедно с писменото съгласие на кандидата.

В законоустановения срок до 30.03.2017 г. е постъпило едно предложение за изборен член на ВСС от квотата на следователите, като Прокурорската колегия се произнесе по допустимостта на кандидатурата на Евгени Диков – директор на Националната следствена служба и заместник на главния прокурор по разследването.

До момента са депозирани три предложения за изборен член на ВСС от квотата на прокурорите, като крайният срок за издигане на кандидатури е 13.04.2017 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд