Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

Годишна среща на членовете на НСММСНД в Р България - 2017 г.

ПРОТОКОЛ от Годишната среща на НСММСНД, проведена на 24.02.2017 г., ведно с Програма за дейността за следващия период

ОТЧЕТ за дейността за периода 17.03.2016г. – 24.02.2017г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд