Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Три кандидатури за изборен член на ВСС от квотата на прокурорите са постъпили във Висшия съдебен съвет

24 март 2017 година

В деловодството на Висшия съдебен съвет са депозирани предложения с кандидатури на трима прокурори за изборен член на ВСС от квотата на прокурорите.

Прокурори от Върховна административна прокуратура предлагат кандидатурата на Мери Десюва Найденова – прокурор при ВАП, отдел „Административно-съдебен надзор“. В предложението е посочено, че прокурор Найденова притежава изключителни морални качества, силно  ангажирана с личните и професионални проблеми на колегите си и притежава необходимите професионални и нравствени качества да бъде избрана за член на ВСС.

Прокурори от Апелативна специализирана прокуратура и Специализирана прокуратура предлагат кандидатурата на прокурор Пламен Иванов Марков – прокурор в Апелативна специализирана прокуратура. В предложението е посочено, че прокурор Марков се ползва с висок авторитет и уважението на своите колеги от всички структури на прокуратурата, а притежаваните от него човешки, професионални и нравствени качества го правят достоен да бъде избран за член на ВСС.

Прокурори от Съдебно-следствения район – Бургас предлагат кандидатурата на Георги Стойков Кузманов – прокурор в Апелативна прокуратура – Бургас. В предложението е посочено, че прокурор Кузманов притежава необходимите нравствени, професионални и лични качества да бъде член на ВСС, като със своя прокурорски и административен опит успешно ще представлява и ще защитава интересите на магистратите, съдебните служители и на съдебната система като цяло, издигайки нейния авторитет.

До момента са постъпили шест предложения за изборни членове на ВСС от квотата на прокурорите. Понеделник, 27.03.2017 г., е крайният срок, в който могат да бъдат предлагани номинации, съгласно чл. 29в, ал.1 от ЗСВ.

Прокурорската колегия на ВСС се състои от 11 членове и включва главния прокурор, четирима членове, избрани пряко от прокурорите, един член избран пряко от следователите, и петима членове избрани от Народното събрание.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд