Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС не избра административен ръководител – председател на Административен съд – Пловдив

28 март 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет изслуша двама кандидати за административен ръководител – председател на Административен съд – Пловдив. За кандидатурата на Мария Илиева Златанова - заместник на административния ръководител – заместник–председател на Административен съд – Пловдив, гласуваха 4-ма членове на Колегията. Другият кандидат Явор Иванов Колев - заместник на административния ръководител – заместник–председател на Административен съд – Пловдив, бе подкрепен от 7 членове на Колегията. Необходимото за избор на административен ръководител мнозинство е 8 гласа.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд