Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС отложи разглеждането на дисциплинарно дело срещу Никола Попов – съдия в Софийски районен съд

 

28 март 2017 година

Съдийската колегия на ВСС отложи разглеждането на  дисциплинарно дело № 1 по описа на ВСС за 2016 г. срещу Никола Николов  Попов – съдия в Софийски районен съд, тъй като той не е редовно уведомен за насрочването му в дневния ред на днешното заседание на Колегията. Дата за разглеждане на делото не е насрочена, предвид необходимост да бъде издирен актуалния му адрес и призоваването му.

Дисциплинарното производство е образувано по предложение на председателя на Софийския районен съд за допуснати от съдия Попов нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 1 и 2, и ал. 4, т. 5 от ЗСВ.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд