Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС определи дати за провеждане на събеседване с допуснати кандидати в процедури за избор на административни ръководители в пет съдилища

28 март 2017 година

Съдийската колегия на ВСС определи дати за провеждане на събеседване с допуснати кандидати в процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, открити с решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 3/25.01.2017 г. Изслушването им е насрочено, както следва:

  • Окръжен съд – Хасково – 16.05.2017 г.;

  • Административен съд – Разград - 16.05.2017 г.;

  • Административен съд – Ямбол – 23.05.2017 г.;

  • Районен съд – Берковица – 23.05.2017 г.;

  • Районен съд – Чирпан – 23.05.2017 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд