Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдии от Административен съд София-град издигнаха кандидатурата на Красимира Милачкова за член на ВСС

28 март 2017 година

Съдии от Административен съд София-град внесоха днес в деловодството на Висшия съдебен съвет предложение за номиниране на кандидатурата на Красимира Неофитова Милачкова за изборен член на Висшия съдебен съвет от квотата на съдиите.

В мотивите си те сочат, че съдия Милачкова е отличен професионалист с високата квалификация и изключителни организационни умения. Те я характеризират като личност, която притежава всички необходими качества да бъде член на ВСС и да допринесе за решаване на стоящите пред него предизвикателства. Изтъква се приносът й за реализиране на проекти, в рамките на които магистрати от страни-членки на Европейския съюз посещават Административен съд – София-град и други български институции, което допринася за добрите отношения както между организациите, така и между страните, които представляват.

Сред аргументите в подкрепа на кандидатурата й се отбелязва обстоятелството, че е избирана за член на първите два състава на Етичната комисия в съда, след което се е оттеглила с убеждението, че подобна длъжност следва да бъде заемана ограничено време, за да се изпълняват обективно и пълноценно възложените функции.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд