Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС упълномощи представляващия ВСС да командирова членове на КАК към СК

28 март 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет упълномощи представляващия ВСС да издава заповеди за командироване на членове на КАК - Съдийска колегия от квотата на действащите съдии, за атестиране на съдии от съдилищата в страната, като разходите за командироване на същите са за сметка на ВСС.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд