Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия проведе периодично атестиране на двама съдии и повиши на място в по-горен ранг 12 магистрати

28 март 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет проведе периодично атестиране на двама съдии, на основание чл. 196, т. 2 от Закона за съдебната власт и прие комплексна оценка от атестацията „много добра“.

Съдийската колегия, на основание чл. 234 от ЗСВ повиши на място в по-горен ранг 12 съдии в 7 районни, един окръжен и един административен съдилища.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд