Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС предлага на Пленума на ВСС да бъде разкрита нова щатна длъжност „съдия“ в Административен съд – Враца

28 март 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет реши на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от Закона за съдебната власт, да предложи на Пленума на ВСС да разкрие на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, една длъжност „съдия“ в Административен съд – Враца, която да бъде заета от досегашния изпълняващ функциите административен ръководител Силвия Петрова Димитрова. Освободеният щат за административен ръководител на Административен съд – Враца, ще бъде зает от новоизбрания с решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 11/14.03.2017 г., председател на същия съд Миглена Раденкова Петрова.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд