Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдията от Софийски районен съд Методи Лалов е депозирал предложение до Общото събрание на съдиите за избор на членове на ВСС, с което предлага кандидатурата си

29 март 2017 година

В деловодството на Висшия съдебен съвет е постъпило предложение от Методи Орлинов Лалов – съдия в Софийски районен съд до Общото събрание на съдиите за избор на членове на ВСС, с което той предлага кандидатурата си за изборен член на Висшия съдебен съвет.

В предложението си съдия Лалов заявява, че издига кандидатурата си сам, 10 дни след като е придобил изискуемия по чл. 130 от Конституцията на Република България юридически стаж. Той изразява увереност, че както в дейността си съдиите следва да се подчиняват на закона и на вътрешното си убеждение, така и изборът на членове на ВСС следва да бъде направен единствено въз основа на личните, професионални и нравствени качества на кандидатите и на техните концепции за дейността на ВСС, без значение от броя и местоработата на предложилите ги съдии.

До момента са постъпили четири предложения за кандидатури на членове на Съдийската колегия, а крайният срок изтича на 10.04.2017 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд