Нормативни и вътрешни актове
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Конспекти за конкурси

 

Конспекти за конкурсни изпити за първоначално назначаване на магистрати по гражданскоправни, наказателноправни и административноправни науки.

Конспекти за конкурсни изпити за длъжностите "младши съдия" и "младши прокурор", по гражданскоправни и наказателноправни науки.

Конспект за конкурсни изпити за младши съдии, младши прокурори и младши следователи и за първоначално назначаване в органите на съдебната власт по Кодекса за етично поведение на българските магистрати

Конспект по Право на Европейския съюз и защита на правата на човека

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд