Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съобщение

До всички заинтересовани лица,

Уважаеми госпожи и господа,

Уведомяваме Ви, че на интернет страницата на Висш съдебен съвет в раздел „ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ“ e публикуван за обществени консултации Проект на „ Наредба за организацията и реда за водене, съхраняване и достъп до електронните дела и начинът на съхраняване на доказателствата и доказателствените средства по делата, както и вътрешния оборот и съхраняването на друга информация, обработвана от съдебната администрация“

Срок за изпращане на предложения, становища и коментари - 30 дни от публикуване на проекта на наредбата на  e-mail: naredba.dela@vss.justice.bg

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд