Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЛЕДОВАТЕЛИТЕ ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ДЕЛЕГИРАНИ ПРОКУРОРИ м02.2021

СЪОБЩЕНИЕ ДО МАГИСТРАТИТЕ ОТ РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ПРОКУРОРИТЕ ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

Банкова сметка за дарения от магистрати и съдебни служители

Процедура за избор на главен прокурор на Република България (открита с решение на Пленума на ВСС по протокол № 16/15.07.2019 г.)

ИНФОРМАЦИЯ ОТ СРЕЩИ НА ЧЛЕНОВЕ НА ВСС С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЕКСПЕРТНАТА МИСИЯ НА ЕК ПО МЕХАНИЗМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И ОЦЕНКА, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ НА ПЛЕНУМА НА ВСС ПО ПРОТОКОЛ №11/09.05.2019 г.

Двама прокурори и един съдия продължават в надпреварата за европейски прокурор от България

Публично изслушване на кандидатите за длъжността европейски прокурор от Република България

Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за европейски прокурор от Република България съобразно изискванията на чл.16 на Регламент (ЕС) 2017/1939 за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейската прокуратура и актуализиран Pаботен документ на Европейската комисия относно критериите и изискванията за избор на европейски прокурори – на български и английски език.

Публикувана е поканата за представяне на кандидатури за европейски главен прокурор

Съобщение относно подбор на кандидати за европейски прокурор от Република България съобразно изискванията на чл.16 на Регламент (ЕС) 2017/1939 за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейската прокуратура (EPPO)

Национален конкурс за ученическо есе на тема - 2019 г.

Акт за резултати от тематична проверка на тема „Причини за неизготвянето в срок на експертни заключения по досъдебни производства, които са довели до продължителност на разследването“ извършена на основание чл. 54 от ЗСВ и Заповед № ТП-01-1/11.04.2017 г. на Главния инспектор и Годишната програма на Инспектората към ВСС за 2017 г.

Писмо от изпълнителния директор на НАП във връзка с изискана информация за доклад от директор в ТД на НАП – гр. Бургас

Общи събрания и кандидати за избор на членове на Висшия съдебен съвет

Архивен запис от онлайн излъчването на Общото събрание за избор на членове на ВСС от квотата на съдиите

Процедура за избор на председател на ВАС

Процедура за избор на директор на НСлС

Отзиви на магистратите по повод писмо на министър Горанов във връзка с решение на ВСС за увеличение на заплатите

Бюджет на съдебната власт. Писмо от ВСС до МФ. Писма от ОСВ в подкрепа на решението на ВСС по протокол №47/17.09.2015 г.

Обсъждане на ЗИДКРБ и ЗИДЗСВ

Обсъждане на Закон за изменение и допълнение на Конституцията на Република България и Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт

Становище на Комисията по правни и институционални въпроси на Висшия съдебен съвет по чл. 230 ал. 1 от ЗИД на Закона за съдебната власт, приет на 27.07.2017 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд