Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС определи Васил Ганов за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Враца

4 април 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 175, ал. 4, изречение второ от Закона за съдебната власт определи Васил Петров Ганов – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Районен съд – Враца, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Враца. Решението влиза в сила, считано от датата на вземането му, до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Предложение за това е направено от Надя Пеловска – Дилкова - административния ръководител – председател на Окръжен съд – Враца.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд