Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС спря производството по дисциплинарно дело срещу съдия Мариян Марков

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 328 от Закона за съдебната власт  във връзка с чл. 54, ал. 1, т. 5 от Административнопроцесуалния кодекс спря производството по дисциплинарно дело № 6/2017 г. по описа на ВСС срещу Мариян Стефанов Марков до приключване на съдебно производство пред Върховния административен съд с окончателен съдебен акт.

Производството е образувано с решение на Съдийската колегия по протокол № 12/21.03.2017 г. по предложение на Инспектората към ВСС за неспазване на сроковете по процесуалните закони.

С решение на Колегията по протокол № 2/17.01.2017 г., т. 2 на Мариян Марков е наложено дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 6 от ЗСВ – дисциплинарно освобождаване от длъжност „съдия“ в Софийски градски съд, за извършени дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 1 и т. 2 от ЗСВ. Това решение е обжалвано от г-н Марков пред Върховния административен съд, където е образувано административно дело.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд