Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС потвърди дисциплинарно наказание, наложено на Нина Каменова – съдия в Районен съд – Лом

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет потвърди наложеното със заповед на Соня Камарашка – административен ръководител – председател на Районен съд – Лом, дисциплинарно наказание „забележка“ на Нина Каменова – съдия в Районен съд – Лом. Тя е санкционирана за допуснато нарушение на чл. 307, ал. 4, т. 5 от Закона за съдебната власт.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд