Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие за сведение Справка за наказателни производства срещу съдии към 9 март 2017 г.

Съдийската колегия на ВСС прие за сведение Справка за наказателни производства срещу съдии, актуална към 9 март 2017 г.

Справката бе приета с 12 наказателни производства, образувани срещу 8 съдии. По отношение на 13-то производство, Справката бе върната на Комисия „Дисциплинарни производства“ към Съдийската колегия за изискване на допълнителни данни, изясняване дали то е прекратено, както и причините за забавяне на информацията по него.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд