Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС избра нов резервен член на втора конкурсна комисия за младши съдии в окръжните съдилища

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи чрез жребий Мирослава Кацарска – Пантева – съдия в Софийския градски съд, за резервен член – съдия в окръжните съдилища – гражданска колегия, на втора конкурсна комисия за младши съдия в окръжните съдилища. Тя е избрана на мястото на Валентин Димитров Бойкинов, поради направен от него отвод.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд