Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС одобри поименни списъци на магистрати за провеждането на изпити в края на обучението на младшите съдии в НИП и избра две конкурсни комисии

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет одобри два поименни списъка на магистрати от апелативните и окръжните съдилища, отговарящи на условията по чл. 8, ал. 1 от Правилата за организацията и реда за провеждане на изпитите на кандидатите за младши съдии и младши прокурори в края на обучението в Националния институт на правосъдието.

Поименният списък, включващ съдии в апелативните и окръжните съдилища – наказателна колегия, се предоставя на Прокурорската колегия на ВСС.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи чрез жребий поименните състави на изпитните комисии, на основание чл. 258, ал. 3 от Закона за съдебната власт, чл. 8 от Правилата за организацията и реда за провеждане на изпитите на кандидатите за младши съдии и младши прокурори в края на обучението в Националния институт на правосъдието и във връзка със заповед на директора на НИП.

В изпитната комисия по гражданско право и процес са избрани петима редовни членове – Марияна Мавродиева – съдия в Окръжен съд – Стара Загора, Милен Василев – съдия в Апелативен съд – София, Мая Дамянова – съдия в Софийския градски съд, Тихомир Петков – съдия в Окръжен съд – Търговище, Емилия Присадова – Окръжен съд – Смолян. Като резервни членове на комисията са определени Ваня Богоева – съдия в Окръжен съд - Кюстендил и Теодора Димитрова – съдия в Окръжен съд – Шумен.

В състава на изпитна комисия по наказателно право и процес бяха определени чрез жребий пет редовни членове – Снежина Георгиева – съдия в Софийския районен съд, Милен Славов – съдия в Апелативен съд – Варна, Йорданка Неделчева – съдия в Апелативен съд – Велико Търново, Васил Анастасов – съдия в Окръжен съд – Ловеч и Татяна Йорданова – съдия в Окръжен съд – Търговище. За резервни членове са избрани Диана Василева – съдия в Окръжен съд – Габрово и Емилия Петкова – съдия в Апелативния специализиран наказателен съд – София.

Съдийската колегия на ВСС конституира двете комисии на 21 април 2017 г. в сградата на Националния институт на правосъдието. Приет бе и график на заетостта на членовете на комисиите за провеждане на финалните изпити на кандидатите за младши магистрати.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд