Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС определи представители за участие в работна група към Министерството на правосъдието

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи Димитър Узунов - представляващ и председател на Комисия „Бюджет и финанси“, Калоян Топалов - председател на Софийския градски съд и Стефан Милев – изпълняващ функциите административен ръководител-председател на Софийския районен съд, за участие в работна група към Министерството на правосъдието с оглед влизането в сила от 01.01.2018 г. на разпоредбата по чл. 361, ал. 3 от Закона за съдебната власт относно бюджета на съдебната власт.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд