Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Гражданският съвет към ВСС прие актове относно нормативната уредба за дейността на независимите оценители и подкрепи решение на ВСС за съвместно участие по Програмата за подкрепа на структурните реформи на ЕК

21 април 2017 година

Гражданският съвет към Висшия съдебен съвет проведе днес редовно заседание, на което бяха обсъдени правната рамка на дейността на независимите оценители в България, проблемните области и предложения за подобряване на нормативната уредба, както и актуалната проблематика в областта на съдебната експертиза.

Председателят на Управителния съвет на Камарата на независимите оценители в България г-жа Светла Дерменджиева направи преглед на действащата нормативна уредба и представи проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за независимите оценители. След проведена дискусия Гражданският съвет с акт прие за сведение и подкрепи предложените промени, като направи и допълнителни препоръки към тях, свързани с наказателната отговорност на независимите оценители, възможността за периодично провеждане на изпити за доказване на тяхната, упражняване на ефективен контрол за изпълнение задълженията за професионална застраховка и други. С акта Гражданският съвет ще предложи на Министерство на правосъдието при подаване на документи за включване в списъците на вещите лица да се изисква справка-становище от Камарата на независимите оценители, ако кандидатът е независим оценител. Актът ще бъде предоставен на Министерство на правосъдието след сформирането на кабинет за включване на формулираните предложения в Наредбата по Закона за вещите лица. Копие от Акта на Гражданския съвет ще бъде изпратено до Правната комисия на 44-то Народно събрание, Министерство на икономиката и Камарата на независимите оценители в България.

Вторият акт приет от професионалните и неправителствени организации предвижда повторно изпращане на Акт №61/28.10.2016 г. на Министерство на правосъдието и е насочен към възобновяване дейността на Работната група по изготвяне на Проект на Закона за вещите лица.

Преустановено бе членството на Сдружение за правно развитие „Юстиция“ в съответствие с чл. 4 от Правилата за действие на ГС предвиждащ при три последователни неявявания или неучастия в заседания членството на професионалните и неправителствени организации да се прекратява автоматично.

Във връзка с подадено заявление за участие в Гражданския съвет от Сдружение „Камара на вещите лица в България“ членовете със 7 гласа „против“ и 5 гласа „за“ отхвърлиха кандидатурата.

ГС подкрепи решението на Пленума на ВСС за съвместно участие по Програмата за подкрепа на структурните реформи на Европейската комисия за техническа подкрепа по дейност по изпълнение на Мярка 6.4.2. от Пътната карта за изпълнение на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система.

В заседанието на Гражданския съвет участва г-жа Юлиана Колева, председател на Комисията по правни и институционални въпроси към Пленума на ВСС.

Следващото заседание на ГС ще се проведе на 26 май 2017 г.

 

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд