Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС не избра председател на Административен съд – Кюстендил

25 април 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет не избра административен ръководител – председател на Административен съд – Кюстендил.

В процедурата за избор на административен ръководител участваха двама кандидати - Даниела Любомирова Петрова - заместник на административния ръководител на съда и Иван Христов Демиревски – съдия там.

При проведеното след изслушването им гласуване Даниела Петрова получи 5 гласа подкрепа, а вотът за Иван Демиревски бе 6 гласа „за“.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд