Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС наложи дисциплинарно наказание „дисциплинарно освобождаване от длъжност“ на съдия Никола Попов

25 април 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно с 9 гласа „за“ наложи на Никола Николов Попов, заемащ длъжността „съдия“ в Софийския районен съд, дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 6 от Закона за съдебната власт „дисциплинарно освобождаване от длъжност“ за извършени нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 1 и т. 4  от Закона за съдебната власт.

Дисциплинарно дело № 1 по описа на ВСС за 2016 г. срещу съдия Попов Софийския районен съд е образувано по предложение на административния ръководител – председател на съда.

Дисциплинарният състав по делото намира, че съдия Попов е допуснал нарушения на служебните си задължения, като неявяване на работа в сградата на СРС без уважителни причини, което е причинило затруднения в работата на  съдебния състав и на отделението. Отчетен е също големият брой дела, по които не са изготвени и обявени съдебните актове, както и значителният брой дела с неизготвени съдебни актове повече от две години и над една година, което е довело да неприемливи срокове на висящност на съответните дела.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд