Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС не уважи молба за отлагане провеждането на събеседване в конкурса за административен ръководител на Административен съд – Разград

25 април 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен  съвет остави без уважение молбата на Таня Дамянова – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Административен съд – Разград, за отлагане провеждането на събеседване в процедурата за избор на административен ръководител – председател на Административен съд – Разград, насрочено за 16.05.2017 г. Съдийската колегия се мотивира, че не са налице основания за това.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд