Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС се произнесе по допустимостта на предложенията относно 12 кандидати за членове на Съвета от квотата на съдиите

25 април 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно с 10 гласа „за“ допусна на основание чл. 29г, ал. 3 от Закона за съдебната власт до участие в избора на членове на Висшия съдебен съвет от квотата на съдиите следните кандидати:

 1. Ерна Жак Якова – Павлова – административен ръководител – председател на Районен съд – Варна;
 2. Роман Тодоров Николов – съдия в Районен съд – Брезник;
 3. Станислав Петров Георгиев – заместник на административния ръководител – заместник – председател на Апелативен съд – Пловдив;
 4. Красимир Петков Шекерджиев – съдия във Върховен касационен съд;
 5. Цветинка Николаева Пашкунова – съдия във Върховен касационен съд;
 6. Красимира Пенева Костова – съдия в Апелативен специализиран наказателен съд;
 7. Олга Зафирова Керелска – съдия във Върховен касационен съд;
 8. Пламен Христов Дацов – съдия в Апелативен съд – София;
 9. Георги Йовчев Георгиев – съдия в Апелативен съд – Варна;
 10.  Боряна Ангелова Димитрова – административен ръководител – председател на Окръжен съд – Бургас;
 11.  Севдалин Иванов Мавров – съдия във Върховен касационен съд;
 12.  Татяна Борисова Жилова – съдия в Административен съд – София-град.   

Решенията на Съдийската колегия се обявяват на интернет страницата на ВСС.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд