Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет внесе „Становище на ИВСС по приложението на чл. 28, чл. 50 и чл. 195, ал. 3 от ЗСВ“ за разглеждане от Пленума на ВСС

25 април 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет внесе за разглеждане в заседание на Пленума на ВСС на „Становище на Инспектората към Висшия съдебен съвет по приложението на чл. 28, чл. 50 и чл. 195, ал. 3 от Закона за съдебната власт“. Тези разпоредби засягат изтичането на мандата или предсрочното му прекратяване на изборен член на ВСС, мандата на главния инспектор и на инспекторите в ИВСС, както лица, заемащи широк кръг от изборни длъжности и тяхното възстановяване на „длъжността съдия, прокурор или следовател, заемана преди избора“, съответно на „заеманата преди избора или равна по степен  длъжност в органите на съдебната власт“.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд