Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС определи участници в работна среща по правните и практически положения на националната позиция на България по Директива 2014/41/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 година относно Европейска заповед за разследв

25 април 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет одобри провеждането на работна среща по правните и практически положения на националната позиция на България по Директива 2014/41/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 година относно Европейска заповед за разследване по наказателно-правни въпроси. Срещата е насрочена за 29.05.2017 г. в Националния институт на правосъдието. Инициирана е от Националната съдебна мрежа по международно сътрудничество по наказателни дела в Република България.

Съдийската колегия определи за участие в срещата Галя Георгиева, Камен Иванов и Калин Калпакчиев.

На националното лице за контакт на НСММСНДРБ бе възложено да отправи покани за участие до Националното бюро на България в Евроджъст, представителите на Министерство на правосъдието и на Националния институт на правосъдието.

Колегията одобри участието на съдиите - членове на НСММСНДРБ, в срещата.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд