Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС не уважи предложение за назначаване на заместник-административен ръководител на Административен съд - Плевен

2 май 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет остави без уважение предложението на административния ръководител – председател на Административен съд – Плевен, за назначаване на Тодор Тихолов – съдия в Районен съд – Никопол, на длъжността „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на Административен съд – Плевен. Съдийската колегия прие, че не е мотивирано предлаганото изключение, предвидено в разпоредбата на чл. 169, ал. 2 от Закона за съдебната власт.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд