Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС внася в Пленума на ВСС хронограма за провеждане на избор на председател на Върховния административен съд

2 май 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет с 9 гласа „за“ и 1 глас „против“ взе решение да внесе в следващо заседание на Пленума на ВСС три варианта на хронограма за провеждане на избор на председател на Върховния административен съд. Съгласно Закона за съдебната власт Пленумът на ВСС е компетентен да открие процедура и да избере, по кой вариант на хронограма ще бъде направен изборът.

Първият и вторият вариант предвиждат гласуването на кандидатурите за председател на ВАС да се проведе на 09.11.2017 г. Според третия вариант изборът трябва да стане на 21.09.2017 г.

Мандатът на настоящия председател на ВАС изтича на 22 ноември 2017 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд