Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС допусна до участие в избора на членове на ВСС от квотата на съдиите още 10 кандидати

2 май 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно с 9 гласа „за“ допусна на основание чл. 29г, ал. 3 от Закона за съдебната власт до участие в избора на членове на Висшия съдебен съвет от квотата на съдиите следните кандидати:

  • Янко Манолов Янев – административен ръководител – председател на Апелативен съд – Велико Търново;
  • Мирослав Милчев Начев – административен ръководител – председател на Окръжен съд – Кюстендил;
  • Мирослав Архангелов Йорданов – съдия в Районен съд – Русе;
  • Вера Цветкова Кънева – съдия в Апелативен съд – София;
  • Владимир Григоров Вълков – съдия в Софийския районен съд;
  • Светлозар Георгиев Рачев – съдия в Административен съд – Габрово;
  • Райна Петрова Мартинова – съдия в Софийския районен съд;
  • Емил Иванов Дечев – съдия в Софийския градски съд;
  • Калин Кирилов Баталски – съдия в Окръжен съд – Кюстендил;
  • Атанаска Младенова Дишева – съдия във Върховен административен съд.

Решенията на Съдийската колегия се обявяват на интернет страницата на ВСС.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд