Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС проведе периодично атестиране на двама съдии и повиши в ранг седем магистрати

2 май 2017 година

Съдийската колегия на ВСС проведе периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ на двама съдии в окръжни съдилища.

Съдийската колегия, на основание чл. 234 от Закона за съдебната власт повиши на място в по-горен ранг седем съдии от един окръжен съд, четири районни съдилища и един административен съд.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд