Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Препоръки за трима кандидати за членове на ВСС и въпроси към четвърти са публикувани на интернет сайта на Съвета

Трима кандидати за членове на ВСС получиха препоръки от неправителствени организации, към четвърти са поставени въпроси. Всички те са публикувани на интернет страницата на ВСС в раздел „Общи събрания за избор на членове на ВСС“, в рубриката „Становища и въпроси“ към името на съответния кандидат.

Препоръка за кандидатурата на Евгени Иванов – прокурор във Върховна административна прокуратура, е получена от г-н Хан Мораал – изпълняващ длъжността генерален секретар на Международната асоциация на прокурорите.

Становище относно кандидатурата на прокурор Пламен Марков за член на Висшия съдебен съвет е предоставена от Стефан Попов - изпълнителен директор на фондация „РискМонитор“.

Препоръка относно участието на Светлозар Рачев – съдия от Административен съд – Габрово, в процедурата за изборен член на ВСС е постъпила от Полина Богданова-Кучева – административен ръководител – председател на Административен съд – Плевен.

Въпроси към Евгени Диков - кандидат за член на ВСС от квотата на следователите, са поставени от Българския институт за правни инициативи.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд