Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС избра единодушно Георги Чемширов за втори мандат председател на Административен съд – Велико Търново

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра единодушно  с 11 гласа „за“ Георги Колев Чемширов за втори мандат председател на Административен съд – Велико Търново.

Той има над 18 години общ юридически стаж, от които над 11 години в органите на съдебната система като следовател и като съдия. Към момента той изпълнява функциите на административен ръководител в Административен съд – Велико Търново.

Съдия Чемширов заявява, че професионално е неразривно свързан с административното правосъдие от 2000 г., а от създаването на административните съдилища през 2007 г. е съдия в Административен съд – Велико Търново. Той отчита, че през първия си ръководен мандат е успял да реши единия от основните проблеми на съда – кадровия, както и да очертае перспективи за решаването на другия такъв – сградния фонд на съда. Кандидатът приема втория управленски мандат като възможност да завърши започнатото, да поеме отговорността и трудностите при разширяване на материално-техническата база, както и за запазване на добрия микроклимат в съда.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд