Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС избра единодушно Огнян Евгениев за втори мандат председател на Административен съд – Монтана

9 май 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра единодушно с 12 гласа „за“ Огнян Методиев Евгениев за втори мандат административен ръководител – председател на Административен съд – Монтана. Той има над 16 години общ юридически стаж, от които над 11 години в органите на съдебната власт.

Съдия Евгениев кандидатства за поста въз основа на придобития от него управленски опит, показаните лидерски качества и постигнати положителни резултати в дейността му през първия мандат като административен ръководител на съда. Той посочва, че наложеният от него през последните пет години действащ и ефективен екипен модел на работа, е гаранция, че достигнатото много добро ниво на работа ще бъде доразвито.

Като основни цели за втория си мандат кандидатът набелязва запазване на високото ниво на спазване на принципите за законност, независимост, равнопоставеност, прозрачност и отчетност в цялостната дейност на съда, които са наложени и утвърдени в рамките на предходния му мандат.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд