Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС образува дисциплинарно производство срещу Атанас Додов – съдия в Софийския районен съд

9 май 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет с 11 гласа „за“ и нито един „против“, на основание чл. 316, ал. 1 от Закона за съдебната власт образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Атанас Атанасов Додов – съдия в Софийски районен съд.

Колегията избра на основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ чрез жребий дисциплинарен състав: Димитър Узунов, Галина Карагьозова и Милка Итова.

На основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ, за председател на състава, който е и докладчик, е определена Галина Карагьозова.

Предложение за налагане на дисциплинарно наказание на съдия Додов е направено на основание чл. 312, ал. 1 от ЗСВ от Калоян Топалов - административен ръководител – председател на Софийския градски съд.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд