Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС образува дисциплинарно производство срещу Филип Савов – съдия в Софийския районен съд

9 май 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет с 11 гласа „за“ и нито един "против", образува на основание чл. 316, ал. 1 от Закона за съдебната власт дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Филип Илчев Савов – съдия в Софийския районен съд.

На основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ Колегията избра чрез жребий дисциплинарен състав: Юлия Ковачева, Галя Георгиева и Мария Кузманова.

За председател на състава и докладчик на дисциплинарното дело на основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ е определена Галя Георгиева.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд