Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС образува дисциплинарно производство срещу Полина Хаджимаринска – съдия в Софийския районен съд

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет с 9 гласа „за“ и нито един „против“ образува дисциплинарно производство срещу Полина Андонова Хаджимаринска – съдия в софийския районен съд.

Колегията на основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ избра чрез жребий дисциплинарен състав: Соня Найденова, Калин Калпакчиев и Каролина Неделчева.

На основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ за председател на състава, който е и докладчик, е определена Каролина Неделчева.

Предложение за образуване на дисциплинарното производство срещу Полина Хаджимаринска е направено на основание чл. 312, ал. 1, т. 2 от Калоян Топалов – председател на Софийския градски съд.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд