Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС не заличи наложено наказание, наложено на Ивайло Родопски – съдия в Районен съд – Костинброд

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет с 1 глас „за“ и 9 гласа „против“, не прие предложението на Аксиния Атанасова - административен ръководител – председател на Районен съд – Костинброд, за предсрочно заличаване на дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 3 от ЗСВ – „намаляване на основното трудово възнаграждение с 10% за срок от 1 година“ на Ивайло Христов Родопски – съдия в Районен съд – Костинброд. То е наложено с решение на ВСС по протокол № 15 от 24.03.2016 г.

С 11 гласа “за“ и 1 глас „против“ Съдийката колегия на ВСС отказа да уважи предложението.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд