Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие за сведение Справка на образуваните и неприключили административни дела във ВАС по жалби против решения на Съвета

9 май 2017 година

Съдийската колегия на ВСС прие за сведение Справка за образуваните и неприключили към 24.04.2017 г. административни дела във Върховния административен съд по жалби против решения на Висшия съдебен съвет, респективно Съдийската колегия на ВСС, по дисциплинарни дела срещу съдии. Тя съдържа информация за 13 административни дела, образувани във връзка с дисциплинарни производства, водени срещу Мария Иванова – съдия в Софийския градски съд, Елка Филчева – Ерменкова – съдия в Окръжен съд – Благоевград, Румяна Ченалова – съдия в СГС, Богдана Желявска – съдия в СГС, Ивайло Родопски – съдия в Районен съд – Костинброд, Калинка Илиева – Пандохова – съдия в Софийския районен съд, Снежана Чалъкова – съдия в СРС, Рени Коджабашева – съдия в СГС, Владимира Янева – съдия в СГС /временно отстранена от длъжност/, Виолета Йовчева – съдия в СГС, Петя Крънчева – Тропчева – съдия в СГС, Мариян Марков – съдия в СГС, Методи Лалов – съдия в СГС.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд