Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС премести и повиши магистрати в административни съдилища

9 май 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по предложение на Комисията по атестирането и конкурсите във връзка с приложението на чл. 193, ал. 6 от Закона за съдебната власт по обявения с решение на ВСС по протокол № 35/18.06.2015 г. конкурс за повишаване и преместване в длъжност „съдия“ в Административен съд, преразгледа свое решение по т. 7.7. от протокол № 18/02.05.2017 г., като на основание чл. 160 във връзка с чл. 193, ал. 6 от ЗСВ премести Георги Петров Тафров – прокурор в Софийска градска прокуратура, на длъжност „съдия“ в Административен съд – София-град.

С решението на същото основание се повишава Ирина Севелинова Кюртева – административен ръководител – председател на Районен съд – Златоград, а Теодора Любомирова Георгиева – прокурор в Софийска градска прокуратура, се премества на длъжност „съдия“ в Административен съд – София-град.

Без уважение бе оставена молбата на Радина Емилова Карамфилова – Десподска – съдия в Административен съд – Благоевград, за назначаване в Административен съд – София-град, тъй като същата е назначена на обявена в конкурсната процедура длъжност.

С решението се оставят без уважение поради липса на освободена длъжност, молбите на основание чл. 193, ал. 6 от ЗСВ на Марина Христова Николова – прокурор в Районна прокуратура – Бургас, за назначаване в Административен съд – Бургас, както и в Административен съд – Пловдив, в Административен съд – Бургас, Административен съд – Стара Загора, Административен съд – София-град, Административен съд – Хасково, Административен съд – Благоевград.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд