Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС не уважи молби на магистрати за повишаване и преместване в длъжност „съдия“ в Окръжен съд – търговска колегия

9 май 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет във връзка с приложението на чл. 193, ал. 6 от Закона за съдебната власт по обявения с решение на ВСС по протокол № 20/22.04.2015 г. конкурс за повишаване и преместване в длъжност „съдия“ в Окръжен съд – търговска колегия, остави без уважение поради липса на освободена длъжност, молбите за назначаване на основание чл. 193, ал. 6 от ЗСВ на:

 • Елина Пламенова Карагьозова – съдия в Районен съд – Варна, за назначаване в Окръжен съд – Варна – търговска колегия;
 • Ивелина Златкова Владова – съдия в Районен съд – Варна, за назначаване в Окръжен съд  - Варна – търговска колегия;
 • Цветелина Георгиева Хекимова – съдия в Районен съд – Варна, за назначаване в Окръжен съд – Варна – търговска колегия;
 • Стоян Димитров Колев – съдия в Районен съд – Варна, за назначаване в Окръжен съд – Варна – търговска колегия;
 • Пламен Атанасов Атанасов – заместник на административния ръководител, заместник-председател на Районен съд - Варна, за назначаване в Окръжен съд – Варна – търговска колегия;
 • Десислава Чавдарова Кацарова – Христозова – съдия в Районен  съд – Пловдив, за назначаване в Окръжен съд – Пловдив – търговска колегия.

Съдийската колегия на ВСС отложи до изясняване на свободните длъжности в Софийския градски съд във връзка с необявен конкурс за първоначално назначаване, решението по молбите на

 • Елена Тодорова Радева – съдия в Софийския районен съд, за назначаване в Софийския градски съд – търговска колегия;
 • Десислава Николаева Зисова – съдия в Софийския районен съд, за назначаване в Софийския градски съд – търговска колегия;
 • Валерия Иванова Братоева – Дамгова – съдия в Софийския районен съд, за назначаване в Софийския градски съд – търговска колегия;
 • Десислава Чавдарова Кацарова – Христозова – съдия в Районен  съд – Пловдив, за назначаване в Софийски градски съд – търговска колегия;
 • Розалина Георгиева Ботева – Съдия в Софийския районен съд, за назначаване в Софийския градски съд – търговска колегия;
 • Светослав Василев Василев – съдия в Софийския районен съд, за назначаване в Софийския градски съд – търговска колегия;
 • Елена Николаева Стойчева – Андреева – съдия в Окръжен съд – Варна, за назначаване в Софийския градски съд – търговска колегия.

С решението на Съдийската колегия на ВСС не е уважена молбата на Александър Емилов Ангелов – съдия в Софийски районен съд, за назначаване на основание чл. 193, ал. 6 от ЗСВ в Софийския градски съд – търговска колегия, тъй като същият не отговаря на изискванията на чл. 191, ал. 1, изр. 1, приложение 2 от ЗСВ.

Без разглеждане е оставена молбата на Атанас Дечков Христов – съдия в Районен съд – Разград, за назначаване на основание чл. 193, ал. 6 от ЗСВ в окръжните съдилища – търговска колегия, тъй като кандидатът не участва в класирането, поради неявяване на събеседването в конкурса.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд