Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС повиши и премести трима магистрати на длъжност „съдия“ в Окръжен съд – наказателна колегия

9 май 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет във връзка с приложението на чл. 193, ал. 6 от Закона за съдебната власт по обявения с решение на ВСС по протокол № 20/22.04.2017 г. конкурс за повишаване и преместване в длъжност „съдия“ в Окръжен съд – наказателна колегия, взе решение да повиши на основание чл. 160, във връзка с чл. 193, ал. 6 от ЗСВ:

 • Станислава Балинова Бозева – съдия в Районен съд – Пловдив, на длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Пловдив, наказателна колегия;
 • Веселина Тодорова Печилкова – съдия в Районен съд – Пловдив, на длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Бургас – наказателна колегия;
 • Атанас Дечков Христов – съдия в Районен съд – Разград, на длъжност „съдия“ в Окръжен съд - Бургас.

Със същото решение Съдийската колегия на ВСС остави без уважение поради липса на освободена длъжност, молбите по чл. 193, ал. 6 от ЗСВ на:

 • Стоян Константинов Попов – съдия в Районен съд – Варна, за назначаване в Окръжен съд – Варна;
 • Веселина Тодорова Печилкова – съдия в Районен съд – Пловдив, за назначаване в Окръжен съд – Пловдив, и в Софийския градски съд – наказателна колегия;
 • Румяна Петрова Петрова – съдия в Районен съд – Варна, за назначаване в Окръжен съд – Варна – наказателна колегия;
 • Боян Димитров Кюртов – съдия в Районен съд – Пловдив, за назначаване в Окръжен съд – Пловдив – наказателна колегия;
 • Албена Славова Неделчева – съдия в Районен съд – Варна, за назначаване в Окръжен съд – Варна – наказателна колегия;
 • Атанас Дечков Христов – съдия в Районен съд – Разград, за назначаване в Окръжен съд – Варна – наказателна колегия;
 • Яна Димитрова Колева – административен ръководител – председател на Районен съд - Бургас, за назначаване в Окръжен съд – Бургас - наказателна колегия;
 • Светлин Иванов Иванов – заместник – административен ръководител на Районен съд – Бургас, за назначаване в Окръжен съд – Бургас – наказателна колегия.

Съдийската колегия на ВСС отложи до произнасяне на Пленума на ВСС по изпратения от Съдийската колегия въпрос за статута на длъжностите, освободени по реда на чл. 28, чл. 50 и чл. 195, ал. 3 от ЗСВ, молбите на:

 • Доротея Иванова Мишкова – Кехайова – съдия в Софийския районен съд, за назначаване в Софийския градски съд – наказателна колегия;
 • Анелия Милчева Щерева – съдия в Софийския районен съд, за назначаване в Софийския градски съд – наказателна колегия;
 • Веселина Тодорова Печилкова – съдия в Районен съд – Пловдив, за назначаване в Софийския градски съд – наказателна колегия;
 • Ивиана Димчева Йорданова – Наумова – съдия в Софийския районен съд, за назначаване в Софийския градски съд – наказателна колегия;
 • Атанас Дечков Христов – съдия в Районен съд – Разград, за назначаване в Софийския градски съд – наказателна колегия.

              Съдийската колегия на ВСС прекрати производството за повишаване на  Николай Белев Василев – съдия в Софийския районен съд в длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Бургас – наказателна колегия, поради постъпил отказ от назначаване при условията на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд