Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС откри процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт

9 май 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет обяви на основание чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната власт, свободните длъжности за административни ръководители в органите на съдебната власт, както следва:

  • Административен ръководител – председател на Административен съд – Пловдив – свободна длъжност;
  • Административен ръководител – председател на Районен съд – Враца – свободна длъжност;
  • Административен ръководител – председател на Районен съд – Велинград;
  • Административен ръководител – председател на Районен съд – Девня – свободна длъжност.

На основание чл. 167, ал. 2 от ЗСВ Съдийската колегия на ВСС откри процедури за избор на административни ръководител в органите на съдебната власт, както следва:

  • Административен ръководител – председател на Районен съд – Хасково – изтичащ мандат на 20.07.2017 г.;
  • Административен ръководител – председател на Районен съд – Димитровград – изтичащ мандат на 23.07.2017 г.

Предложения за назначаване на административен ръководител на съответния орган на съдебната власт могат да се подават в администрацията на ВСС в едномесечен срок от датата на обнародване на свободните длъжности в Държавен вестник.

Решението на Съдийската колегия се обнародва в Държавен вестник и се публикува на интернет сайта на ВСС.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд