Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС ще проведе обществена поръчка за проектиране на строително-монтажни работи – основен ремонт и конструктивно укрепване на четири сгради на органи на съдебната власт

11 май 2017 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие да бъде организирана и проведена обществена поръчка с предмет „Проектиране на строително-монтажни работи – основен ремонт и конструктивно укрепване на сгради на органите на съдебната власт, по четири обособени позиции“, както следва: проектиране на основен ремонт и преустройство на съдебна сграда, гр. София, бул. „Драган Цанков“ № 6, проектиране на конструктивно укрепване на съдебна сграда в гр. Бяла, проектиране на конструктивно укрепване и основен ремонт на Съдебна палата гр. Тутракан; изработване на геотехническа експертиза за терена и проектиране на конструктивното укрепване на сградата на почивна база „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна.

Пленумът на ВСС упълномощи представляващия ВСС да организира и проведе обществената поръчка, както и да сключи договор с определения изпълнител или да прекрати процедурата.

Съдебните сгради, чиито основен ремонт и конструктивно укрепване са предмет на обществената поръчка са включени в Инвестиционната програма на ВСС.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд