Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

АРХИВ - ПРИНЦИПНИ РЕШЕНИЯ

ПРИНЦИПНИ РЕШЕНИЯ НА КОМИСИЯТА ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА И АТЕСТИРАНЕТО ВЪВ ВРЪЗКА С ДЕЙНОСТТА ПО КОНКУРСИТЕ ЗА МАГИСТРАТИ

ПРИНЦИПНО РЕШЕНИЕ на Съдийската колегия на ВСС във връзка с начина на определяне на магистрати за изпълняващи функциите на административни ръководители в органите на съдебната власт

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд