Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС атестира четирима магистрати

23 май 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 196, т. 2 от Закона за съдебната власт, във връзка с § 206, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ проведе периодично атестиране на един съдия в Окръжен съд – Варна и трима съдии в Районен съд – Варна.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд