Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС освободи Десислава Ахладова-Атанасова като председател на Административен съд – Перник и съдия, поради назначаването ѝ за заместник-министър на правосъдието

23 май 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет освободи на основание чл. 165, ал. 1, т. 7 от Закона за съдебната власт във връзка с чл. 195, ал. 1, т. 2 от Закона за съдебната власт Десислава Христова Ахладова-Атанасова от заеманата длъжност „административен ръководител – председател“ на Административен съд – Перник, както и от длъжността „съдия“, считано от датата на встъпване в длъжност „заместник-министър на правосъдието“.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд